Entrades

32. Seria millor la nostra vida d'haver nascut a la lluna?

Imatge
  Maria Borlado González, 1er de batxillerat D

31. Quina mesura del temps és la verdadera?

Imatge
  Andrea Ortíz, 1r Batx D

30. Podem arribar a conèixer-nos sense caure en l'autoengany?

Imatge
  Adrián Cantero Asegurado, 1r Batx D

29. A la vida hi ha mort o transformació?

Imatge
 Aiman Laaribi, 1r Batxillerat D

28. Com sé que estic vivint un moment perfecte?

Imatge
 Judit Julià González, 1r Batxillerat D

27. Com sé que el que sento és real?

Imatge
 Carme Lluch Guilamany , 1r Batxillerat D