32. Seria millor la nostra vida d'haver nascut a la lluna?

 

Maria Borlado González, 1er de batxillerat D

Comentaris